Właścicielem marki oproznianiepomieszczen.pl jest firma Elegancko Tomasz Feldman, ul. Władysława Broniewskiego 97, 01-876 Warszawa, NIP: 1181730871, REGON: 146066460.

Telefon: (+48) 698 418 779
E-mail:

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2445.342238804222!2d21.02745731579553!3d52.20082787975501!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471ecdc5b27aaf5f%3A0x9635725b234449b7!2sPrzeprowadzki%20Mokot%C3%B3w%2C%20firma%20przeprowadzkowa%20na%20Mokotowie!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1603385080684!5m2!1spl!2spl" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>